Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

B010 - Prezentační a marketingová kompetence
(B010 - Prezent. a mark. kompetence)

  • 4 vyuč. hod., 2 kredity
  • Mgr. Alexander Mencl,  Žurnalistika FF UP 
  • anotace zde