Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

B021 - Epidemiologická metodologie
(B021 - Epidem. metodologie)

  • 4 vyuč. hod., 2 kredity            
  • Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., Ústav preventivního lékařství LF UP         
  • anotace zde