Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

B002 - Návrh a management vědecko-výzkumného projektu
(B002 - Návrh a management VV projektu)

  • 4 vyuč. hod., 2 kredity
  • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., přednostka Ústavu Lékařské chemie a biochemie  LF
  • anotace zde