Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

B003 - Etika a legislativa lékařské vědy
(B003 - Etika a legislativa lék. vědy)

  • 4 vyuč. hod., 2 kredity
  • Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., přednostka Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP
  • anotace zde