Nejste přihlášeni (Přihlásit se)

B004 - Aplikovaná statistika v biomedicíně
(B004 - Aplik. statistika v biomed.)

  • 5 vyuč. hod., 2 kredity
  • Mgr. Jana Zapletalová, Dr., Ústav lékařské biofyziky LF UP
  • anotace zde